2020 թվականի լավագույններ և հաղթողներ                         

3-րդ դասարան

4-րդ դասարան

5-րդ դասարան

6-րդ դասարան

7-րդ դասարան

8-րդ դասարան

9-րդ դասարան

10-րդ դասարան

11-րդ դասարան

12-րդ դասարան

2021 թվականի լավագույններ և հաղթողներ 

3-րդ դասարան

4-րդ դասարան

5-րդ դասարան

6-րդ դասարան

7-րդ դասարան

8-րդ դասարան

9-րդ դասարան

10-րդ դասարան

11-րդ դասարան

12-րդ դասարան

2022 թվականի լավագույններ և հաղթողներ 

3-րդ դասարան

4-րդ դասարան

5-րդ դասարան

6-րդ դասարան

10-րդ դասարան

11-րդ դասարան

2023 թվականի լավագույններ և հաղթողներ 

3-րդ դասարան

4-րդ դասարան

5-րդ դասարան

6-րդ դասարան

9-րդ դասարան

10-րդ դասարան

 

2024 թվականի լավագույններ և հաղթողներ 

3-րդ դասարան

4-րդ դասարան

6-րդ դասարան