«Մեղու 2020» մրցույթի լավագույն մրցանակակիրներ և հաղթողներ

3-րդ դասարան                  8-րդ դասարան

4-րդ դասարան                 9-րդ դասարան

5-րդ դասարան                 10-րդ դասարան

6-րդ դասարան                 11-րդ դասարան

7-րդ դասարան                 12-րդ դասարան

Մեղու Սփյուռք 2020

 

«Մեղու 2021» մրցույթի լավագույն մրցանակակիրներ և հաղթողներ

3-րդ դասարան                  8-րդ դասարան

4-րդ դասարան                 9-րդ դասարան

5-րդ դասարան                 10-րդ դասարան

6-րդ դասարան                 11-րդ դասարան

7-րդ դասարան                 12-րդ դասարան

 

«Մեղու 2022» մրցույթի լավագույն մրցանակակիրներ և հաղթողներ

3-րդ դասարան                  8-րդ դասարան

4-րդ դասարան                 9-րդ դասարան

5-րդ դասարան                 10-րդ դասարան

6-րդ դասարան                 11-րդ դասարան

7-րդ դասարան                 12-րդ դասարան

 

«Մեղու 2023» մրցույթի լավագույն մրցանակակիրներ և հաղթողներ

3-րդ դասարան                  8-րդ դասարան

4-րդ դասարան                 9-րդ դասարան

5-րդ դասարան                11-րդ դասարան

6-րդ դասարան                12-րդ դասարան

7-րդ դասարան